ติดต่อสอบถาม 081-937-2447 หรือ support@siamhosting.com

Radio/Video Streaming Server

บริการนี้เป็นบริการถ่ายทอดสัญญานภาพและเสียง คุณภาพสูง รองรับทั้งแบบ Live (ถ่ายทอดสด) และ OnDemand
- Radio Streaming Server บริการถ่ายทอดสัญญานเสียง รองรับทั้ง Shoutcast และ Icecast
- Video Streaming Server บริการถ่ายทอดสัญญานภาพ คุณภาพสูง รองรับทั้งระบบ Windows Media Server (WMS) และ Flash Media Server (FMS)

อัตราค่าบริการ


ติดต่อสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อฝ่ายขาย โทร. 081-937-2447 หรือ support@siamhosting.com